Игри

Информация за страница Сухиндол

Град Сухиндол е разположен в централната северна част на страната в област Велико Търново. Едновременно с това изпълнява функциите на административен център на едноименната община. Заедно с общинския център общината обхваща шест на брой селища. Това населено място е едно от най-известните български селища от много години насам. Българската шампания е прозвището, с което често е наричано от почитателите на родното винопроизводство. Сухиндолското вино всъщност е уникално и именно поради тази причина дори в наши дни се търси масово на световните пазари. Балансираният състав от органични киселини и захари е това, което в най-голяма степен отличава виното в града и го прави любимо на хората по целия свят. Генофондът, типичен за града, е отлично съхраняван от виното. Когато става дума за гъмза, каберне и други популярни сортове, отново това вино е на първо място в страната. Лозата и гроздето са двете неща, които осигуряват поминък на голяма част от населението – това е традиция с богата история.

   По отношение произхода на името Сухиндол, има най-различни източници и легенди. Етимологията на името е обект на постоянен интерес от страна на много изследователи, всеки един от които се опитва да установи с максимална точност коя от версиите е най-правдоподобна. Видният читалищен деец Никола Мънков дава разнообразни версии, едната от които е свързана с разположението на града. В годините на османско владичество обаче това е било село, разположено в оскъден на вода дол. Именно от там произлиза и името – това е едната версия. Турците пък наричат мястото Сугиндол поради факта, че не са в състояние да произнесат буквата „Х”. Феликс Каниц пък предлага друга версия за името на града. Той е един от най-известните австрийски историци, археолози и изследователи. Когато през 70-те години на 19-ти век се намира на посещение в това населено място, той го нарича Сюшюндол. Счита се, че е произнесъл името по този начин поради факта, че е чужденец. Според още едно от популярните проучвания на името се счита, че градъте разположен в три на брой сухи дола. Ето защо така се нарича градът, който е известен с прочутите си лозя и вино.

   14 разположени на 40 км базалтови могили са в най-голяма степен свързани с физическата география на Сухиндол. Въпросните могили заемат площта от 40 км от града до село Драгомирово и маркират вододела между реките Барата, Янтра и Осъм. Могилите са разположени на 60 до 100 метра над околната местност, като най-високата точка е Сухиндолски връх. Между доста големи градове е разположено населеното място, което успява да прочуе виното и на световните пазари. Например само на разстояние 14 километра от него се намира Павликени, а 50 километра делят града от столицата на Втората българска държава Велико Търново. Река Росица с нейния приток Водешница преминава на три километра от населеното място в южна посока. По долината на тази река се намират големи насаждения от лозя и овощни градини, които в най-голяма степен придават облик на града. Почвата по протежението на цялата долина е типично лозова, което е основната причина да има добри условия за развитие на лозарство.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker